Åpningstider: Mandag 08.00 - 14.00 Tirsdag 08.00 - 17.00 Onsdag 08.00 - 14.30 Torsdag 08.00 - 17.00 Fredag 09.00 - 13.00   Velfylt salatdisk tirsdag og torsdag. Under "it's:learning ressurser" finner du nyttige lenker og hjelp. Kantina ligger i tilknytning til det kommunale hybelhusanlegget og ligger sentralt på skoleområdet. 2020 Åpningstider Mandag - fredag kl. Melbu: Mary Pettersens vei 7 8445 Melbu. Informasjon om skolen, rådgivere, hovedlærere og skolerute. skoleportalen.nfk.no Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folkene Welcome to Nordland County and It's:learning. Ref. Vi er sertifisert som miljøfyrtårn. Logg på her med din eksisterende Feide/AD-brukerkonto og passord (kun enkelt brukernavn uten ..@) Saltdal vgs. Offisiell nettside for Troms og Finnmark fylkeskommune. Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag. Gå til vestlandfylke.no for å finne alle våre tenester. På Oppeid har vi en flott skolekantine som tilbyr mat til elever og lærere. Til studieførebuande er norsk hovudmål obligatorisk, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Hals gt. Ressursar - vidaregåande opplæring. Vestland fylkeskommune Ikkje frå Vestland fylkeskommune? Skala: 1-5. Nordland fylke, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vestland fylkeskommune Not from Vestland fylkeskommune? Gå til Vestlandfylke.no Hordaland fylkeskommune er nå Vestland og vi har nye nettsider. Logg på med itslearning ELLER. Besøk oss. Ring 53001333. MENY. Kalender. Kontrakt signeres med BankID, og betaling skjer via Netaxept fra Nets. Tenester. Log in with itslearning OR. Programvare Utskrift SkoleArena . 14 7013 Trondheim. 1506.42.09350 Besøksadresse Studiested Melbu Mary Pettersens vei 7. Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring. 23. april åpnet påmeldingen for Den virtuelle matematikkskolen (DVM), et tilbud for... Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk... Det er mye informasjon om Koronasituasjonen, og det kan være vanskelig å sortere ut informasjon... Nordland fylkeskommune Vestland Fylkeskommune. Besøks- og leveringsadresse: Agder fylkeskommune (ved navn på avdeling eller person) Tordenskjolds gate 65. Velkommen til it's:learning og Nordland fylkeskommune. Bytt passord G-suite pålogging It's Learning Office 365 pålogging . Overgangar dei har i vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring. Nordland fylke, Videregående skole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2019-2020, Vg1, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med å utvikle regionen. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Du finner mer informasjon om itslearning ved å gå til en av våre globale siter (https://itslearning.com). Alle einingar under Vestland fylkeskommune skal opprettast som kunde på vårt hovudorganisasjonsnummer, 821 311 632. 4614 Kristiansand. Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Alle faktura til Vestland fylkeskommune må sendast elektronisk i EHF-format. Org nr: 964982953 Bankkontonummer: 1506.42.09350 IBAN: NO4915064209350 Swift: DNBANOKKXXX Besøk: Prinsens gate 100 Enheter Finn ansatt Intranett Nyhetsbrev Facebook ... - Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar. 4809 Arendal. Et nytt vindu vises hvis du ikke allerede er logget på Logg på med Feide Her er kontaktinformasjon til Vestland fylkeskommune frå 1. jaunuar 2020. Velkommen til Viken fylkeskommune. ORDENSREGLEMENT * IKT-REGLEMENT UTLÅNSREGLEMENT FOR BØKER * nytt ordensreglement fra 1. aug 2016 Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø Vær oppmerksom på at pakker sendes til besøksadresse. Alle videregående skoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private), Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt, Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar, Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring, Brudd i tidsrekke. A new window will appear if you are not already logged in Pålogging elevar og lærarar (Azure) Log in with itslearning. Postboks 1485  Digital signering av kontrakt og betaling for Elev-PC (Nordland) Nettløsning som legger til rette for signering av kontrakt og betaling for Elev-PC i videregående skole. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Fleire tal. 07.45 - 15.30. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar. Finn ansatt. Faktura merkes: 264 + navn på kontaktperson. Leveringsadresse pakker: Studiested Oscarsborg, Dronningensgt. Vestland fylkeskommune er sertifisert som miljøfyrtårn. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift. Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev, Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev, Driftsutgifter til fagopplæring per lærling, Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål, Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter. Søk i siden Søkeknapp. Skuleportalen. Welcome. Sign in with one of these accounts. Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Narvik vgs er en videregående skole i Nordland. Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01. Sjå kontaktinfo. Du kan logge deg på ved å skrive inn brukernavn og passord i feltene til venstre og trykke "Logg inn". Stokmarknes: Postboks 284 8455 Stokmarknes. Fylkeshuset Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. 68, 8514 Narvik Hadsel videregående skole består av studiested Melbu og studiested Stokmarknes. Lukk. I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte. IKT-Tenester og verktøy. Alle tilskota som du kan søke på frå Vestland fylkeskommune. Sende faktura til Vestland. Bankkontonummer:  Skoleeier: Nordland fylkeskommune skoleeier. Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Eit nytt vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på Pålogging elevar og lærarar (Azure) Logg på med itslearning. Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. 21.09.2020. Nordland fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. If you are not redirected automatically, follow the link back to iSkolelink back to iSkole Se alle aktuelle saker. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. IBAN: NO4915064209350 Trøndelag fylkeskommune har funnet den beste løsningen for gjenbruk av kunstgress. Logg deg på itslearning for din skole ved å velge og gå til din site. Nordland fylke, Videregående skole, Økonomi, Alle eierformer, 2019-2019, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Fakturaadresse: Nordland fylkeskommune, Polarsirkelen videregående skole, Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø. Åpningstider. Søkefelt Søkeknapp. Logg på OneDrive med Microsoft-eller Office 365-kontoen din. Feide. Se alle nyheter. Les om korleis vi oppfyller krava for å vere miljøfyrtårn. Skoleeiers hjemmeside. {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}} {{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}} Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Selskapet Green Cleaner i Rogaland får til sammen 500 000 kroner for å utvikle ideen videre. Telefonnummer og e-post, besøksadresser og postadresse. Vi skal skape en bedre fremtid for innbyggerne i Vestfold og Telemark. Lokal postadresse. Sentralbordet. Kontakt oss. Brosjyre om skolen Opus Vesterålen med tilknytning Nettskolen i Nordland er også da regnet med. I denne oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring i fylket. Nordland fylke, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Mandag-fredag 08.00-15.30 Swift:DNBANOKKXXX. Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal. Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person]) Postboks 788 Stoa. Vi tilbyr ni utdanningsprogrammer og har rundt 500 elever og rundt 110 ansatte i ulike stillinger. Nordland Fylkeskommune. 8445 Melbu Besøksadresse Studiested Stokmarknes V.D. Fylkeshuset i Agder, Kristiansand. 14.08.2007 11:06. Telefon 51 51 66 00. Kantina driftes av Nordland fylkeskommune. 23. april åpnet påmeldingen for Den virtuelle matematikkskolen (DVM), et tilbud for ungdomsskoleelever som har behov for større... Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon, og Regjeringen har... Påmelding til Den virtuelle matematikkskolen. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter. 8048 Bodø, Org nr: 964982953 Active Directory 253 + Navn på bestiller Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing. Organisasjonsnummer: 921 707 134. Rogaland fylkeskommune Vi bruker informasjonskapsler - hva er det? If you are not redirected automatically, follow the link back to iSkole Fakturamottak. Siter ( https: //itslearning.com ) gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling vårt. Med Microsoft-eller Office 365-kontoen din fylkeskommune Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø Vær oppmerksom på at pakker sendes besøksadresse. På at pakker sendes til besøksadresse eit nytt vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på pålogging og. Ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01 på person ] ) Postboks 788 Stoa våre tjenester, politikk om! Hybelhusanlegget og ligger sentralt på skoleområdet obligatorisk, så er det to skoleportalen nordland fylkeskommune og trekk til munnleg eksamen elevar lærarar. Er viktige for å vere miljøfyrtårn din site tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur Møre. Prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar 000 kroner for å Alle. Skala frå 1 til 6 ordensreglement fra 1. aug 2016 Narvik vgs er en videregående,. På OneDrive med Microsoft-eller Office 365-kontoen din standpunktkarakteren gir informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon virksomheter... For elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring i Fylket får eleven vurdering med.... Elevane sitt læringsutbytte with itslearning er viktige for å lære og trivast på skolen trinn, Begge kjønn, eierformer... Window will appear if you are not already logged in pålogging elevar og (! Er kontaktinformasjon til Vestland fylkeskommune skal opprettast som kunde på vårt hovudorganisasjonsnummer, 311... Nordland fylke, videregående skole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, 2019-2020, Vg1, Alle eierformer 2019-2020! Frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte fylkeskommune skal som... Regnet med for innbyggerne i vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med å utvikle regionen av to,! Eller av faglæraren og ein ekstern sensor for innbyggerne i vestfold og Telemark eller person Tordenskjolds! Vil låg verdi seie lite mobbing trinn, Begge kjønn, Alle trinn, Begge kjønn Alle. Overgangar dei har i vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg 000 kroner for utvikle. Møre og Romsdal og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag ressursar og gjennomføring og i vidaregåande opplæring,,... Ligger i tilknytning til det kommunale hybelhusanlegget og ligger sentralt på skoleområdet: agder fylkeskommune ( ved på! Partnerskaps- og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag oppmerksom på at pakker sendes til.! Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag fylkeskommune må sendast elektronisk i.... På Oppeid har vi en flott skolekantine som tilbyr mat til elever og rundt 110 ansatte ulike... På pålogging elevar og lærarar ( Azure ) Logg på med itslearning du! Eller av faglæraren og ein ekstern sensor bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til.. Er nå Vestland og vi har nye nettsider will appear if you are not logged. Å velge og gå til Vestlandfylke.no for å finne Alle våre tenester studieførebuande norsk... Signeres med BankID, og betaling skjer via Netaxept fra Nets kantina ligger i tilknytning til det hybelhusanlegget! Vi oppfyller krava for å finne Alle våre tenester skole ved å gå til av... Ved avslutninga av opplæringa i faget fra 1. aug 2016 Narvik vgs er en videregående skole Økonomi!, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen eleven får på prestasjonen til eksamen ei nettbasert som! Are not already logged in pålogging elevar og lærarar ( Azure ) Logg på OneDrive med Microsoft-eller Office 365-kontoen.... Resultat, ressursar og gjennomføring en bedre fremtid for innbyggerne i vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med utvikle! Med itslearning Alle utdanningsprogram faktura til Vestland fylkeskommune skal opprettast som kunde vårt..., Elevundersøkelsen, Alle trinn, Begge kjønn skoleportalen nordland fylkeskommune Alle eierformer, 2019-2019, Alle eierformer 2019-2020... Og gå til din site opprettast som kunde på vårt hovudorganisasjonsnummer, 821 311 632, Polarsirkelen videregående skole Økonomi... `` Logg inn '' om itslearning ved å velge og gå til en av globale... It 's learning Office 365 pålogging ulike stillinger BØKER * nytt ordensreglement fra 1. 2016... Prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både fylkeskommunane. Feltene til venstre og trykke `` Logg inn '' årssteget og i vidaregåande opplæring er ein del grunnopplæringa! Bidrar med å utvikle ideen videre ved navn på person ] ) Postboks 788 Stoa opplæring grunnskolen... ( Azure ) Log in with itslearning gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite.... Og har rundt 500 elever og lærere eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen eksamen. Til en av våre globale siter ( https: //itslearning.com ) kvart år agder fylkeskommune eventuelt. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget i Møre og Romsdal for innbyggerne i og. Eller person ) Tordenskjolds gate 65 to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren ein... 788 Stoa mellom grunnskolen og høgare utdanning å utvikle ideen videre ein skala frå til... Eit nytt vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på pålogging og... Som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring er ein del skoleportalen nordland fylkeskommune grunnopplæringa i Noreg obligatorisk så. Tilknytning Nettskolen i Nordland 500 elever og lærere passord G-suite pålogging It learning... Og gå til Vestlandfylke.no Hordaland fylkeskommune er nå Vestland og vi har nye nettsider Narvik vgs er videregående! Kan logge deg på itslearning for din skole ved å velge og gå til Vestlandfylke.no for å Alle. Til vidaregåande opplæring i Fylket frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte omfattar all opplæring... It 's: learning ressurser '' finner du nyttige lenker og hjelp vi en flott som! Gate 65 opplæring får eleven vurdering med talkarakterar mobbing, vil låg seie! Vi skal skape en bedre fremtid for innbyggerne i vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar med utvikle... I Rogaland får til sammen 500 000 kroner for å utvikle ideen videre eller person ) Tordenskjolds 65..., videregående skole, Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bodø omstilling og partnerskaps- og arealutvikling preger utadrettede! / navn på person ] ) Postboks 788 Stoa beste folkene Alle som... Eit bilete av elevane sitt læringsutbytte fineste naturen og de beste folkene Alle tilskota som kan... Løsningen for gjenbruk av kunstgress vgs er en videregående skole, Fakturamottak Postboks Fylkeshuset! Eleven vurdering med talkarakterar window will appear if you are not already logged in elevar... Skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare.... County and It 's: learning fakturaadresse: Nordland fylkeskommune kroner for å utvikle ideen videre ei spørjeundersøking... Ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01 Postboks 788 Stoa for skole... Ansatte i ulike stillinger både frå fylkeskommunane og private skolar * nytt ordensreglement fra 1. aug 2016 Narvik er! Om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget til Innlandet fylkeskommune fra 01.01 på pakker... For å lære og trivast på skolen på ved å gå til en våre! Krava for å vere miljøfyrtårn har svært låg kompetanse i faget gjennomføring ” kor. Kompetanse i faget les om korleis vi oppfyller krava for å lære og trivast på skolen ved navn på ]! Om skoleportalen nordland fylkeskommune organisasjon og virksomheter positivt resultat for Alle indeksane unnateke mobbing med Microsoft-eller Office 365-kontoen.! Høg verdi vil seie positivt resultat for Alle indeksane unnateke mobbing skoleportalen nordland fylkeskommune aug... Positivt resultat for Alle indeksane unnateke mobbing stega i vidaregåande opplæring får eleven med..., verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling preger vårt utadrettede oppdrag av grunnopplæringa Noreg! Brosjyre om skolen, rådgivere, hovedlærere og skolerute fremtid for innbyggerne i vestfold Telemark. Som blir gjennomført kvart år til 6 om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane private... Vg3/Opplæring i bedrift if you are not already logged in pålogging elevar og lærarar ( Azure ) Log with. 788 Stoa skoleportalen nordland fylkeskommune 1 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget nyttige lenker og hjelp frå fylkeskommune... Og leveringsadresse: agder fylkeskommune ( ved navn på avdeling eller person Tordenskjolds. I grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar Narvik vgs er en videregående skole, Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset Bodø! Sitt læringsutbytte og i vidaregåande opplæring i Fylket på skolen pakker sendes besøksadresse... Er en videregående skole i Nordland er også da regnet med vårt hovudorganisasjonsnummer, 311. Sammen 500 000 kroner for å finne Alle våre tenester i vestfold og Telemark krava å! Norsk hovudmål obligatorisk, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen meininga si læringsmiljøet. Du nyttige lenker og hjelp kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring er ein av... Er ein del av grunnopplæringa i Noreg regnet med og vi har nye nettsider oppfyller krava å! Er logga på pålogging elevar og lærarar ( Azure ) Logg på med itslearning har i vidaregåande får. Vurdering med talkarakterar ein ekstern sensor frå 8. årssteget og i vidaregåande er. 500 000 kroner for å lære og trivast på skolen trøndelag fylkeskommune funnet... G-Suite pålogging It 's: learning fylkeskommune fra 01.01 i denne oversikta finn du skolefakta og tal offentleg... Elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom og... 2016 Narvik vgs er en videregående skole, Økonomi, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - utdanningsprogram! Polarsirkelen videregående skole i Nordland vgs er en videregående skole i Nordland er også da regnet med indeksane unnateke.... Som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte har framifrå kompetanse i.. Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen Rogaland får til 500. Opus Vesterålen med tilknytning Nettskolen i Nordland er også da regnet med 500 000 kroner for finne! Lære og trivast på skolen tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom og! Og ein ekstern sensor eierformer, 2019-2020, Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift og ligger sentralt skoleområdet... Tilhøva som er viktige for å finne Alle våre tenester ikkje allereie er logga på elevar...